Senast föregående Evenemang

Scandic Hallandia, Halmstad

På Scandic Hallandia i Halmstad hänger några av mina målningar under 1,5 månad, i regi av Artqueen Rebecca Salomonsson. Vid intresse av att köpa ett verk, vänligen kontakta mig via mail emmalarssonart@gmail.com. Kontaktuppgifter finns även vid verken. Frakt ombesörjes.

World Trade Centre, Malmö

World Trade Center, Malmö Jungmansgatan 12, Malmö

På World Trade Center i Malmö hänger några av mina målningar under 1,5 månad, i regi av Artqueen Rebecca Salomonsson. Vid intresse av att köpa ett verk, vänligen kontakta mig via mail emmalarssonart@gmail.com. Kontaktuppgifter finns även vid verken. Frakt ombesörjes.

Art Nordic Köpenhamn

Lokomotivvaerkstedet Otto Busses vej 5A, Köpenhamn

Fredagen den 24 till söndagen den 26 juni ställer jag ut på Art Nordic på Lokomotivvaerkstedet i Köpenhamn.